Archive for the ‘Geschichte’ Category

Mennoniten und Remonstranten arbeiten seit 400 Jahren zusammen

Post date: Oktober 28, 2013

 

Mennoniten und Remonstranten arbeiten seit 400 Jahren zusammen

In Holland gibt es seit 400 Jahren schon eine enge ökumenische Freundschaft und Zusammenarbeit: Die Mennoniten, in den Niederlanden “Doopsgezinde”, also auf (Wieder) Taufe bezogene Christen, genannt und die Remonstranten, die in Holland offiziell “remonstrantische Bruderschaft” heißen, arbeiten heute auf der Ebene von Gemeinden zusammen, etwa in Dokkum, Amersfoort, Hilversum, Leiden, Meppel, Nijmegen, Hoorn.

Schon in den Jahren des Entstehens beider  Kirchen, also im 17. Jahrhundert, war man sich in vielen theologischen Fragen einig, etwa in der Ablehung einer rigiden Gnadenlehre (nach Calvin), in der Hochschätzung von Friedensarbeit und in der nachdrücklichen Betonung individueller Freiheit.

Im November 2013 werden die  Monatszeitschriften beider Kirchen eine gemeinsame Ausgabe publizieren, weitere Veranstaltungen sind im Noveber 2013 geplant, etwa im Museum Catharijneconvent in utrecht, am 16. 2.2104 gibt es einen feierlichen Gottesdienste beider Kirchen in Leiden.

Die Zeitschriften heißen: ADREM und Doopsgezind.nl

Kommentare deaktiviert für Mennoniten und Remonstranten arbeiten seit 400 Jahren zusammen

Remonstranten haben ihren “Tag der Beratung” (Beraadsdag) am 9. März 2013 in Amsterdam

Posted in Geschichte
Post date: Februar 1, 2013

Die Remonstranten gestalten in jedem Jahr einen “beraadsdag”, einen Tag der Beratung und Aussprache; in diesem Jahr findet er am 9. März 2013 in Amsterdam im der Moses – und Aaron Kirche am Waterlooplein statt. Im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen steht diesmal die Toleranz, eine Haltung, die seit der Gründung der Remonstranten Kirche zu Beginn des 17. Jahrhunderts zum Kernpunkt der Theologie und Spiritualität geworden ist. Was heißt aber Toleranz heute in einer Welt, die offenbar keinen Respekt vor der Verschiedenheit und so wenig Sinn für den Frieden hat, zumal in der Welt der Religionen immer mehr Intoleranz, immer mehr Fundamentalismus, immer mehr Machtbesessenheit zu vermerken sind.

Toleranz bedeutet heute wohl auch Intoleranz gegenüber den Intoleranten. Wobei Toleranz ja nur die schwächste Ebene des menschlichen Miteinanders ist, wichtiger sind Fairness und vor allem Respekt und Geichberechtigung….

Wir bieten hier in niederländischer Sprache das Programm des “Beraadsdag” in Amsterdam am 9. März 2013:

KOM NAAR DE REMONSTRANTSE BERAADSDAG 2013

VERDRAAGZAAMHEID … in the global village

zaterdag 9 maart 2013 van 10.30 tot 16.15 uur

Mozeshuis/ Mozes en Aäronkerk in Amsterdam

met o.a. James Kennedy, Marcel Poorthuis, Sharda Nandram

 

Remonstranten en verdraagzaamheid

Sinds het ontstaan van de Remonstrantse Broederschap is verdraagzaamheid een belangrijke waarde voor remonstranten. Al werden er door de eeuwen heen wel verschillende accenten gelegd. Hoe geven we verdraagzaamheid vorm in de 21ste  eeuw? Wie zich met die vraag wil bezig houden is van harte welkom.

21ste eeuw

Mobiliteit en communicatie zijn voor een deel van de wereldbevolking aanmerkelijk verbeterd. Maar zijn we hierdoor ook verdraagzamer geworden? Wat valt er over verdraagzaamheid te zeggen in een wereld die alsmaar kleiner wordt? Worden we door alle mogelijkheden om met elkaar in verbinding te staan klein van geest of groot van hart? Wat is de remonstrantse inbreng aan de discussie over Islam en populisme? Waardoor laten we ons inspireren als we proberen om verdraagzaam te zijn? Tijdens deze beraadsdag gaan we in op de betekenis van verdraagzaamheid in een  moderne samenleving waar kerk en religie niet meer vanzelfsprekend zijn maar waar nog altijd  – gegeven al die verschillende mensen –geenszins sprake is van een seculiere monocultuur. Verdraagzaam zijn in het werelddorp, kan dat eigenlijk wel?

Ter voorbereiding

Het boekje Islam, populisme en kerkelijke respons van dr. Antje van der Hoek e.a. ( zie webwinkel op website remonstranten) is zeer geschikt als voorbereidende lectuur voor de remonstrantse Beraadsdag 2013,  waar het thema verder uitgewerkt wordt met lezingen en workshops.

Over de locatie

Het Mozeshuis in Amsterdam is in 2012 uitgeroepen tot ‘ambassade van de verdraagzaamheid’. De ambassade van de verdraagzaamheid leek volgens de organisatie van de remonstrantse beraadsdag bij uitstek de plaats waar remonstranten zich kunnen bezinnen op dit onderwerp.

‘Paspoort Europa’

De Remonstrantse Beraadsdag wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met de International Association for Religious Freedom (IARF) en de remonstrantse Taakgroep Europese Contacten. Het deelprogramma ‘paspoort Europa’ wordt door deze twee groepen georganiseerd.

HET PROGRAMMA

10.00 uur  ontvangst en inschrijving

10.30 uur  liturgische opening door Christa Anbeek – docent remonstrants Seminarium

10.45 uur  James Kennedy over verdraagzaamheid , met reactie van Marcel Poorthuis

James Kennedy is hoogleraar Nederlandse Geschiedenis sinds de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij groeide op in de Verenigde Staten en is vanaf 2003 werkzaam in Nederland.

Marcel Poorthuis is in 2010  benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit Katholieke Theologie met als leeropdracht de dialoog tussen godsdiensten.

 

11.45  – 12.00 uur koffie + op weg naar de workshops

12.00 –  13.00 uur workshopronde 1

Paspoort Europa – deel 1, De Remonstrantse Beraadsdag 2013 wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met de International Association for Religious Freedom (IARF) en de remonstrantse Taakgroep Europese Contacten. Tijdens de dag verzorgen zij een speciaal programma met workshops: ’Paspoort Europa?’

 

 

–          Verdragen en kwetsbaarheid met  Christa Anbeek, docent aan het Remonstrants Seminarium.

Christa Anbeek schreef ondermeer ‘Overlevingskunst – leven met de dood van een dierbare’, dat vorig jaar verscheen. Daarin onderzoekt Anbeek wat filosofie, godsdienst en psychologie aan troost te bieden hebben. In het voorjaar van 2013 verschijnt haar nieuwe boek ‘De berg van de ziel’ waarin ze verder ingaat op het thema ‘kwetsbaar leven’.

–          Aan de slag om de hoek met Arie Nico Verheul.

Hoe kom je in contact met andersgelovigen en hoe voer je een zinvol interreligieus gesprek?  Wat breng je ter sprake? Hoe kun je in je plaatselijke gemeente werken aan interreligieuze dialoog?  Remonstrants predikant Arie Nico Verheul heeft hier ervaring mee.

–          Over Friedrichstadt en remonstrantse verdraagzaamheid met Severien Bouman.

In de zeventiende eeuw stichtten remonstranten het stadje Friedrichstadt in Sleeswijk-Holstein. Het is de enige remonstrantse gemeente buiten Nederland. Wat leert het zeventiende-eeuwse experiment van Friedrichtstadt ons nu over verdraagzaamheid? Severien Bouman is remonstrants predikant in Friedrichstadt.

–          The global village van de apostel Paulus. Leerhuis met Carolien Sieverink, student aan het remonstrants Seminarium.

Haar afstudeerscriptie gaat over de rol van vrouwen in de gemeente in de theologie van Paulus. Hoe ruimdenkend was Paulus eigenlijk? Hoe groot of hoe klein was zijn global villlage?

–          Van Harem tot Fitna met Marcel Poorthuis. De beeldvorming over de Islam in Nederland is aan verandering onderhevig. Marcel Poorthuis schreef hier een standaardwerk over ‘Van Harem tot Fitna’. Op deze beraadsdag zet hij de hoofdlijnen van dit boek uiteen.

13.00 – 14.00 uur   LUNCH

 

 

14.00 – 15.00 uur workshopronde 2

–          A Common word met Antje van der Hoek en Marcel Poorthuis.

Antje van der Hoek geeft in het boekje dat verschenen is ter voorbereiding op de beraadsdag ( zie onder) de discussie weer binnen kerken in Duitsland en Nederland  over de verhouding tussen moslims en christenen. Zij gaat met name in op de handreiking van de Evangelisch Lutherse Kerk in Duitsland ‘Klarheit und gute Nachbarschaft. Christen und Muslime in Deutschland’ (2006) en op de verklaring van 138 moslimgeleerden ‘A Common Word’ (2007). Deze laatste tekst heeft ook bij kerken in Nederland reacties losgemaakt.  Antje van der Hoek legt aan het einde van haar bijdrage de indringende vraag op tafel welk vrijzinnig alternatief er kan worden geboden voor anti-islamitische sentimenten in de samenleving en geeft een eerste aanzet voor de beantwoording ervan. Hoe kunnen de remonstranten aansluiten bij het document ‘A common word’? Zij gaat hierover in gesprek met Marcel Poorthuis.

Antje van der Hoek, ‘Islam, Populisme en kerkelijke respons. Vrijzinnigen aan het woord’. Eigen uitgave van de remonstranten in het kader van het jaarthema ‘Verdraagzaamheid in the global village’ . 96 pagina’s. Prijs: € 7,- excl. porto ( bij 5 exemplaren voor € 5,- per stuk). ISBN 978 90 811949 0 7 – bestellen via info@remonstranten.org

–           Paspoort Europa – vervolg

De remonstrantse Beraadsdag 2013 wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met de International Association for Religious Freedom (IARF) en de remonstrantse Taakgroep Europese Contacten. Tijdens de dag verzorgen zij een speciaal programma met workshops:” “Paspoort Europa?”

–          Bidden we voor dezelfde God?  Predikant en islamoloog Jan Slomp was kritisch over de nota van de PKN over de Islam uit 2010. In deze nota ging het ook om de vraag of moslims en christenen samen kunnen bidden. In deze workshop gaat Jan Slomp in op de vraag of we voor dezelfde God bidden.

–          Verdraagzaamheid bij de Remonstranten met Tjaard Barnard. Tjaard Barnard gaat in op de verschillende wijzen waarop remonstranten in de afgelopen vier eeuwen verdraagzaamheid aan de orde stelden. Tjaard Barnard is remonstrants predikant in Rotterdam en rector van het remonstrants Seminarium.

15.00 – 15.15 uur theepauze

 

15.15 – 16.00 uur Afronding van de dag onder leiding van Sharda Nandram

Sharda Nandram is sociaal psycholoog en werkt als associate professor aan Nyenrode Business University op het terrein van spirituele innovatie en werkt als lector bij de Hoge School Arnhem/ Nijmegen

16.15 uur liturgische afsluiting onder leiding van Tjaard Barnard

 

 

Kommentare deaktiviert für Remonstranten haben ihren “Tag der Beratung” (Beraadsdag) am 9. März 2013 in Amsterdam

Neue Bücher von Remonstranten, Sommer 2012

Posted in Bücher, Geschichte
Post date: Juli 28, 2012

 

Neue Bücher  … und: Ein Umzug nach Amsterdam

Remonstranten Theologen haben wieder interessante Bücher publiziert, sicher ein Zeichen für die theologische Kreativität dieser ungewöhnlichen Kirche: Sie ist protestantisch und freisinnig, d.h. sie nimmt also entschieden Abstand von allgemein verpflichtenden dogmatischen Lehren;  sie zählt ca. 5.000 Mitglieder und Freunde.

Das Buch von Dr.Antje v.d Hoek  (und anderen) mit dem Titel „Islam, Populismus und die kirchliche Antwort“ ist als Diskussionsgrundlage gedacht für das Jahresthema der Remonstranten 2012- 2013. „Toleranz im =global village=“.

Dabei sollen u.a. die Fragen diskutiert werden: Was ist der Beitrag der Remonstranten als einer freisinnigen Kirche, die stark auf die Entwicklung der Individualität (und des Individualismus ?) setzt zum zunehmenden Populismus und der Präsenz des Islam in Europa/Holland. Können, sollen, die zentralen Begriffe von Toleranz und Freiheit neu bestimmt werden? Das Buch erscheint:  „Uitgave Remonstrantse Broederschap – im Juni 2012“.

Auf unserer Websitewurde  schon häufig erwähnt die Theologin Christiane Berkvens – Stevelinck. Sie hat ein neues Buch publiziert: „Erfenis Europa. Toekomst van een stervende zwaan“.  Skandalon –Verlag, 2012. Preis 19,50. ISBN  978 94 90708 44 3. Die Kulturwissenschaftlerin (bis vor kurzem lehrte sie an der Universität Nijmegen) plädiert für Europas Kraft und Phantasie gerade auch in Krisenzeiten.

Auch Joost Röselaers (Pastor in Amsterdam)  hat (zusammen mit dem Politologen Fennand van Dijk) ein neues Buch herausgegeben. Es hat den Titel „Het vrije woord. religie en politiek in domineesland“ (Das freie Wort. Religion und Politik im Pastorenland). Ein Buch, das Pastoren zu Wort kommen lässt, die in der Politik aktiv sind; Publizisten der großen Medien kommentieren diese Beiträge, sie werden die „neuen Pastoren“ genannt. Erschienen ist das Buch im Verlag Meinema, 192 Seiten, ISBN: 9789021143019.

Ein Umzug nach Amsterdam

Die Ausbildung der künftigen PastorInnen und Prediger der Remonstranten folgt auf weiten Strecken der Universitätsausbildung reformierter Theologen, aber einige besondere Traditionen und spirituelle Schwerpunkte der Remonstranten müssen doch eigens dargestellt und erforscht werden. Seit der Frühzeit der Remonstranten Kirche (also von 1634 bis 1873) befand sich dieses „Remonstranten Seminar“ in Amsterdam, danach fand die Ausbildung an der Universität Leiden statt. Jetzt hat die „Allgemeine Versammlung“ der Remonstranten beschlossen, wegen der Auflösung der Theologischen Fakultät in Leiden, das Seminar wieder in Amsterdam zu eröffnen, in enger Zusammenarbeit mit der Vrije Universiteit dort, die über eine große theologische bzw. religionswissenschaftliche Fakultät verfügt.

In Leiden lehrte bis seiner Pensionierung Prof. Th. Marius van Leeuwen. In Amsterdam werden als Dozenten tätig sein: Dr. Christa Anbeek, Dozentin u.a. in Utrecht (systematische Theologie) und Dr. Tjaard Barnard, Pastor in Rotterdam ( vor allem für praktische Theologie), er wird auch der Rektor des Seminars sein.

Dieser Beitrag wurde von Christian Modehn im Juni 2012 verfasst.

 

Kommentare deaktiviert für Neue Bücher von Remonstranten, Sommer 2012

Remonstranten – “klein, aber fein”: Aus einem Interview mit Prof. Marius van Leeuwen

Post date: Juli 28, 2012

Remonstranten – „klein, aber fein“

Aus einem Interview mit Prof. Marius van Leeuwen

Von Christian Modehn

Die Juli Ausgabe (2012) der Monatszeitschrift der Remonstranten ADREM (Utrecht) ist ein Heft, das der Theologe Marius van Leeuwen redaktionell betreut hat. Von 1993 bis zum Sommer 2012 ( Zeitpunkt seiner Emeritierung) leitete er das theologische Seminar der Remonstranten in Leiden. Er ist u.a. durch zahlreiche Studien zur Geschichte dieser Kirche hervorgetreten. Für ADREM hat Martijn Junte mit Prof. van Leeuwen ein Interview geführt. Wir bieten in eigener Übersetzung einige Auszüge, vor allem solche Texte, die für deutsche LeserInnen das besondere Profil der Remonstranten – Kirche einmal mehr deutlich machen können.

Frage: Welches Bild hast du von der Zukunft der Kirche?

Van Leeuwen:

Kirchen sind in eine Minderheiten – Position gekommen. Viele Menschen leben sehr gut ohne Glaube und ohne Kirche. Man kann nicht darauf beharren, dass diese Menschen ein unvollkommenes Leben führen oder des Glücks entbehren, wenn sie nicht glauben. Doch werden immer Menschen auf religiöse Weise das Leben betrachten und die Werte der christlichen Tradition erkennen oder danach suchen. Der Glaube wird fortbestehen, aber als eine Option, nicht als eine Notwendigkeit im Leben.Dann wird Prof. van Leeuwen gefragt, ob in diesem Kontext die Remonstranten eine „Chance“ haben:

„Es gibt auch eine gemäßigte Form des Glaubens (gegenüber den orthodoxen und evangelikalen Kirchen), also die Remonstranten. Ich denke, dass diese Form von Kirchesein für viele Menschen ansprechend ist. Es ist auch nötig, dass Menschen weiterhin experimentieren mit einer „freisinnigen Variante“ des Glaubens. … Nicht, dass man nun jeden bekehren muss, aber der Glaube bleibt eine wichtige Lebensorientierung.

Freisinnig bedeutet für mich: Niemand hat die ganze Wahrheit.  Das christliche „Gedankengut“ gibt es, aber nicht in dem Sinn von Glaubensartikeln, die nun jeder glauben muss. Der eine Glaubende wird einem „Element“ des Glaubens fasziniert, der andere von einem anderen Element. Immer handelt es sich um Fragmente, und darin leben wir. Der remonstrantische Glaube hat nicht eine Substanz, die ein für alle mal klar umschrieben werden kann. Unser Glaube ist eher eine bestimmte Form, mit Wahrheit und Wahrheitsansprüchen umzugehen“.

Dann weist Marius van Leeuwen darauf hin, dass die Remonstranten „eine niedrigschwellige Kirche“ sind. „Wir stellen wenige Forderungen an Menschen, wir kennen etwa das offene Abendmahl als Einladung an alle; wir haben ein einladendes Glaubensbekenntnis, das man nicht in irgendeiner Form unterschreiben muss. Das Glaubensbekenntnis ist ein Vorschlag, eine Anregung: Schau selbst die Dinge des Glaubens an! Aber diese niedrige Schwelle hat auch die Gefahr in sich, dass man alles schön findet und den Kern nicht mehr sieht. … Da kommt die Frage nach dem Bekenntnis wieder auf“.

Auf die Frage nach der Bedeutung der Remonstranten Kirche für die weltweite Ökumene nennt Marius van Leeuwen einige Beispiele:

Im Rahmen der Diskussionen über die Taufe „brachten wir den Hinweis ein, dass wir auch Mitglieder haben, die nicht getauft sind. Unserer Meinung ruft Gott auch Menschen auf anderen Wegen als über das Ritual der Taufe. Dann treten wir bei internationalen Konferenzen der Ökumene (etwa in Harare oder Porto Alegre) immer für die Gleichberechtigung der Homosexuellen ein.  „Darüber gibt es viel Streit mit einigen afrikanischen Kirchen“.

Ausdrücklich weist Prof. van Leeuwen darauf hin, dass die kleine Kirche der Remonstranten jetzt „die Bescheidenheit abgeworfen hat. Der Gedanke heißt jetzt: Wir sind klein, aber fein. Beweglich. Wir können eine Rolle als Wegbereiter für Neues sein. Dazu gehört auch die publizistische Arbeit und PR Arbeit unseres allgemeinen Sekretärs Tom Mikkers“.

„In den kommenden Jahren werden wir uns besonders um einen neuen Lebensstil kümmern. Wenn alle Menschen dieser Welt so leben wie wir (Europäer), dann haben wir wohl das Ende. Auch bei diesem Engagement für die Gerechtigkeit spielt der Glaube eine Rolle, die Verantwortung für die Schöpfung und damit auch für die kommenden Generationen“.

 

 

Kommentare deaktiviert für Remonstranten – “klein, aber fein”: Aus einem Interview mit Prof. Marius van Leeuwen

Buchbesprechung “Coming out churches”

Posted in Bücher, Geschichte
Post date: September 30, 2011

1933: Protest gegen die Entwicklungen in Deutschland

Posted in Bücher, Geschichte
Post date: November 16, 2010

Kritisch schon 1933

„Es gibt um 1930 eine stets kritische Dimension in der Remonstranten Kirche. Der Universitätsprofessor G.J. Heering (1879 – 1956)  war z.B. ein heftiger Verfechter  des Antimilitarismus. Die Remonstranten waren die einzige Kirche in den Niederlanden, die 1933 ausdrücklich warnten vor den Entwicklungen in Deutschland. Sie protestierten gegen das Unrecht, das den Juden, den Pazifisten und Sozialisten angetan wurde. Heering hatte als „Mann mit Autorität“ eine wichtige Stimme“.

Ein Zitat aus dem Buch „58 Milljonen Nederlanders en hun Kerken“, erschienen in Zusammenarbeit mit dem Fernsehsender NOS, Verlag Amsterdam Boek, 1979. 127 Seiten. Dort wird auf Seite 103 auch über das Verhalten der Remonstranten nach dem Jahr 1933 berichtet

Wir glauben…. Was glauben wir? Die Remonstranten. Eine Broschüre.

Post date: August 19, 2010

In dieser Broschüre werden einige zentrale Informationen über Theologie und Organisation der Remonstranten mitgeteilt.
Hier kann die Broschüre heruntergeladen werden (einfach anklicken):

Für die Trennung von Kirche und Staat

Posted in Bücher, Geschichte
Post date: März 4, 2010

Für die Trennung von Kirche und Staat
Von Wibren v.d. Burg, Professor für Rechtsphilosophie in Rotterdam.

Aus remonstrantischer Perspektive muss meiner Meinung nach jede Verquickung von Kirche und Staat zurückgewiesen werden. Damit nehmen Remonstranten Stellung gegen den Gedanken einer Staatskirche , wie er in der lutherischen und anglikanischen Tradition noch vorkommt. Darüber hinaus verwerfen Remonstranten den Gedanken der römisch – katholischen Tradition, dass diese Kirche als Interpretin des Naturrechts sich intensiv in politische Debatten einmischen darf und ihre Mitglieder auch aufrufen darf, einer bestimmten Partei die Stimme zu geben. Remonstranten verwerfen auch die Intervention durch etliche katholische Bischöfe in politische Debatten, wenn es sich etwa um Abtreibung, Euthanasie und Ehefragen handelt. Dabei sollen nach dieser katholischen Vorstellung sogar die Politiker, die dieser
amtlichen Position nicht folgen, von der Teilnahme an der
Kommunion ausgeschlossen werden. Auch die Praxis vieler Länder, in einem Konkordat der katholischen Kirche wie dem Staat bestimmte Vorrechte anzuerkennen, ist aus remonstrantischer Sicht unannehmbar. Für Remonstranten gibt es keinen „christlichen Staat“ und keine „christliche Politik“. Sie sind sehr zurückhaltend, Religion und Politik direkt zu verbinden. Der Gedanke, dass die Religion ein Organisationsprinzip ist für die Regelung des gesellschaftlichen Lebens, ist den freisinnigen Christen, also den Remonstranten, fremd. Sie waren dagegen, als sich die niederländische Geselschaft im 20. frühen Jahrhundert nach „Säulen“ getrennt organisierte, also eine protestantische Säule neben einer katholischen und diese neben einer sozialistischen Säule usw. Remonstranten haben stets neutrale und allgemeine Organisationen bevorzugt. Darum gibt es keine freisinnigen Parteien und auch keine freisinnigen Schulen oder freisinnige Hilfswerke. Dieser Meinung sind die Remonstranten nicht, weil sie meinen, dass Religion nur Privatsache sei ohne gesellschaftliche Konsequenzen, im Gegenteil. Sie meinen nur: Die religiöse Orientierung kann nicht die Basis sein, auf der sich gesellschaftliche Organisationen bilden.

Entnommen dem Buch: „De remonstrantie. 400 Jaar“. Hg. von K. Holtzapffel und M.v. Leeuwen. Meinema Verlag, Zoetermeer, 2010, dort s. 162 f.

Die Remonstranten – in Friedrichstadt und Holland

Posted in Geschichte
Post date: Februar 19, 2010

Lebenswelten NDR am 5. Juli 2009 um 17.05

Glauben ohne Dogma
Die Remonstranten – eine freisinnige protestantische Kirche
Eine Reportage von Christian Modehn

Vorbemerkung:
Angesichts des zunehmenden Fundamentalismus und der machtvollen Klerikalisierung in sehr vielen großen christlichen Kirchen ist es wichtig, auf eine Kirche der ganz besonderen, der ganz anderen Art aufmerksam zu machen: DIE REMONSTRANTEN.
Sie gehören in Holland zu einem breitem Strom freisinniger Christen, sie haben das kulturelle Klima der Niederlande entscheidend mitgeprägt. Sie halte nichts von Ketzerprozessen und ausgetüffelten dogmatischen Fragen, nichts von Hierarchien und allmächtigen Priestern, Bischöfen und Päpsten.
Die Remonstranten sind eine demokratische Kirche. Leider sind sie in Deutschland viel zu wenig bekannt, für viele Anhänger katholischer Reformbestrebungen würde sich z.B. hier eine echte Alternative bieten…

Im folgenden leicht veränderten Text der Radiosendung, die nur einige wesentliche Aspekte der Remonstranten darstellen kann, aufgrund der Kürze der Sendezeit.
Siehe auch die schöne preisgekränte website: www.remonstranten.org   Dort auch ein Hinweis auf die einzige Remonstranten Gemeinde in Deutschland, in Friedrichstadt.

Der Besucher ist leicht irritiert: Befindet er sich in Holland oder in Deutschland? Die Grachten mit den alten Giebelhäusern, den Holz – Bänkchen und Rosenstöcken vor der Tür, all das weckt das Gefühl, in Amsterdam zu sein. Dabei sind wir in Friedrichstadt, in Schleswig Holstein, zwischen Heide und Husum gelegen.
2. 500 Menschen leben hier.

Atmo auf Schiff,

Die Stadt ist von Wasser umgeben, im Norden grenzt sie an den Fluss Treene.

…. auf dem Boot….

„Ich möchte euch alle begrüßen an Bord hier zu unserer gemeinsamen Grachtenrundfahrt“.

„Jetzt fahren wir auch an einer sehr schönen Gracht vorbei, das ist der Mittelburggraben, den wir werden wir noch reinfahren und durchfahren. Friedrichstadt selbst wurde im Jahren 1621 von unserem damals noch sehr jungen Herzog Friedrich III. von Schleswig gegründet und gebaut.

In einem reich geschmückten Giebelhaus am Mittelburg-Graben ist  das Stadtmuseum untergebracht. Am Eingangstor, auf einem Wappen aus Stein, ist ein Spruch aus alten Zeiten nicht zu übersehen.

„Dem tapferen Mann wird jeder Boden zur Heimat“.

Ein Flüchtling hat seinem Lebensgefühl Ausdruck gegeben, als er das Haus im Jahr 1626 baute: Adolph van Wael musste wegen seines Glaubens die holländische Heimat verlassen. Denn er hatte mit seinen Freunden die Freiheit des Menschen leidenschaftlich verteidigt. Davon wollten die strengen Anhänger des Reformators Calvin nichts wissen. Sie waren überzeugt, Gott habe das Leben eines jeden Menschen seit ewigen Zeiten vorher bestimmt. Dagegen sprachen die „freisinningen“ Christen ihre „Remonstrance“  aus, d.h. ihre Beschwerde“. Sie nannten sich deshalb seit 1621 „Remonstranten Kirche“. Holland verweigerte diesen Christen anfangs das Aufenthaltsrecht, berichtet der Mitarbeiter im Stadtmuseum, Holger Vogt:

„Und diese  Geschichte ist dann von dem Herzog Friedrich III. ausgenutzt wurden, er wollte hier eine Handelsstadt gründen, um an Steuergelder zu gelangen. Es war nämlich damals so, dass die ländliche Bevölkerung keine Steuern bezahlen musste, sondern nur die städtische. Und aus diesem Grund wollte er eine Handelsstadt gründen, durch Verbindungen nach Holland kam er auf diese Remonstranten und hat denen hier Glaubensfreiheit und noch einige andere Privilegien angeboten. Die Remonstranten haben mit dem Aufbau der Stadt begonnen nach holländischem Vorbild praktisch“.

Holger Vogt ist Mitglied der Remonstranten Gemeinde. Sie besteht seit der Gründung der Stadt ohne Unterbrechung. Vom Stadtmuseum sind es nur wenige Schritte zum Marktplatz.

An der Gracht plaudern die Leute, Radfahrer winken einander zu, eine typische Kleinstadt, möchte man meinen. Aber sie ist doch anders, betont Hellmuth Rabach, auch er ist Remonstrant:

„Normalerweise steht am Marktplatz die Kirche, und wenn sie bei uns auf den Marktplatz gehen, steht da nur das Rathaus, und die Kirchen gruppieren im Ort. Das ist ganz bewusst so gemacht, um nicht irgendeiner Kirche hierein besonderes Merkmal zugeben. Das ist ja auch schon ein toleranter Gedanke, dass keine Kirche die andere dominiert“.

Deswegen bauten die holländischen Stadtgründer ihre eigene Kirche im Jahr 1624 eher an den Rand der Stadt, berichtet Holger Vogt:

„Die Remonstranten haben sich auch immer dafür eingesetzt, dass andere Glaubensgemeinschaften hier in Friedrichstadt neben ihnen leben konnten. Deswegen gab es auch Juden hier, Quäker, Mennoniten, na ja alle möglichen Glaubensgemeinschaften, die es damals gab, kamen hier nach Friedrichstadt, weil sie hier eben einigermaßen Glaubensfreiheit ausleben konnten, durch die Remonstranten auch“.

Mitte des neunzehnten Jahrhunderts wurde die Kirche in Kriegswirren zwischen Schleswig und Dänemark zerstört. Aber sofort wurde ein neues Gotteshaus im klassizistischen Stil gebaut, der Architekt musste einen Grundsatz respektieren:

„Die neue Kirche soll bewusst klar, hell, schlicht, offen und frei sein“.

…Orgelspiel…

In der Kirche können etwa hundert Menschen bequem Platz finden. Einen Altar gibt es hier nicht, bei Abendmahlsfeiern wird ein Tisch bereit gestellt. Alle Blicke sollen sich auf die Kanzel hin konzentrieren, Hellmuth Rabach kann hier seine Spiritualität leben:

„Sehen Sie, wir haben keine Bilder, wir haben kein Kreuz in der Kirche. Und das ist mit Bewusstsein, weil wir wollen niemanden dazu zwingen, dass er irgendwelche vorgeprägten Vorstellungen habe. Jeder bitte mit Gott und sich“.

Im unteren Teil der Kanzel wurde ein Relief eingefügt, das einzige „Bild“ in der Kirche. Es zeigt eine Frauengestalt, die auf die Bibel weist. Und über allem erscheint eine phrygische Mütze, sie ist das Symbol der Freigeister, berichtet Heinrich Mannel:

„Es ist  so auch ein Zeichen des Humanismus und dieses Symbol der Freiheit drückt auch unsere Auffassung von Glauben aus und sie hat auf einen Ölzweig auf die aufgeschlagene Bibel gelegt und dort ist der Vers von Johannes aufgeschlagen: Ihr sollt euren Nächsten lieben, wie ich euch geliebet habe. Ich denke, das ist so der Kern der Remonstranten“.

Gleich hinter der Kirche werden seit altersher die Toten bestattet:

„Wir haben ja auch auf unseren Friedhof einen Teil für katholische Gräber. Als der katholische Friedhof belegt war, fragten die Katholiken bei den Lutheranern, weil die einen großen neuen Friedhof hatten vor der Stadt, ob sie ihre Toten da beerdigen könnten. Da haben die Lutheraner gesagt, die wollten keine Papisten auf ihrem Grund haben. Und dann seitdem  haben die Katholiken ein Gräberfeld hier bei unserer Kirche. Und wir haben auch gebimmelt für die Katholiken, wenn die Fronleichnam oder sonst was hatten“.

Der Kirche gegenüber ist das Gemeindehaus, der zentrale Treffpunkt der 170 Remonstranten von Friedrichstadt. Die Gemeinde ist bis heute in Deutschland einzigartig: Sonst ist die Remonstranten Kirche nur in den Niederlanden anzutreffen. Aber die kleine Gemeinde an der Nordsee braucht sich wohl keine Sorgen um ihre Zukunft zu machen: Hellmuth Rabach:

„Aus dem Grundgedanken der Toleranz fühlen sich viele von unserer Kirche angesprochen. Und 20 bis 30 Prozent unserer Gemeindemitglieder sind unserer Kirche beigetreten, weil sie sich hier besser wieder finden. Ursprünglich war ich Lutheraner, habe auch als 16, 17 Jähriger mal überlegt, ob ich auch Pastor werden sollte. Das, was mich hier begeistert, ist eben, dass jeder seine eigenen Vorstellungen , die er seinen Glaube sieht, zum Ausdruck bringen kann, und auch darin nicht behindert wird. Ich glaube an Gott, so, das ist für mich völlig klar. Ich glaube auch an Jesus Christus, aber mit der Auferstehung hätte ich so mein Problem“.

Diese individuelle Glaubenshaltung wird von den Remonstranten nicht nur geduldet, sie ist erwünscht! Oberster Grundsatz ist: Kein Gemeindemitglied darf auf ein allgemein gültiges Glaubensbekenntnis verpflichtet werden. Für Ketzerverfolgung gibt es keinerlei Anlass.  Lediglich an einem sehr offen formulierten Grundsatz sollten sich alle Mitglieder orientieren, Jürgen Barth kennt diesen einen Satz auswendig:

„Die Remonstrantische Kirche ist eine Glaubensgemeinschaft, die verwurzelt ist im Evangelium Jesu Christi und, getreu ihrer Grundsätze von Freiheit und Toleranz, Gott ehren und dienen will“.

Gott lässt sich für diese „freisinnigen“ Christen in keiner dogmatischen Formel festschreiben. Darum bleibt es jedem „Remonstranten“ selbst überlassen, wie er denn Gott persönlich deutet, als Vater oder Mutter, als den Ewigen oder höchstes Sein:

„Glauben ist etwas, was sich entwickelt, was wachsen kann, was immer im Leben überprüft wird, und deswegen kann es aus remonstrantischer Sicht keinen Glauben geben, der für jeden gleich ist, und es kann keinen Glauben geben, der einmal fixiert ist und sich dann nicht mehr ändert“.

Um das richtige Leben geht es, nicht um eine angeblich ewige Wahrheit. Das findet Klaus Richter so wichtig:

„Auch immer wieder sich selbst in Frage zu stellen, ist das richtig, das ist wichtig. Man sitzt eben als freier Mensch auch mit sich selbst da, und ist auch mit sich selbst sehr stark im Gespräch, und das nimmt einem keiner ab. Die Verantwortung für das, was man tut und was man ist, nimmt einem keiner ab. Das hält ja auch wach“.

Die Remonstranten könnte man eine ethische, eine dem Humanismus verpflichtete christliche Kirche nennen. Sie will das Nachdenken fördern, das besinnliche Gespräch. Auf volkstümliche Formen der Frömmigkeit sind  Remonstranten nicht angewiesen: Klaus Richter:

„Ich habe einmal in Weingarten in der Kathedrale eine Nacht erlebt und dann die große Blutprozession mit 6000 Reitern. Das haut einen um, und als dann nach anderthalb Stunden in der Mitte des Zuges die Monstranz kam und alle in die Knie gingen, dann ging auch ein guter Protestant wie ich in die Knie. Ich versteh  das schon, das sind rauschhafte Zustande, aber ich war nicht bei mir selbst. Ich  kann das verstehen, dass es Menschen gibt, die darauf reagieren und das gut finden. Aber wenn man einen Augenblick klar darüber nachdenkt,  dann merkt man, dass ich einen ganz großen individuellen Freiraum brauche, das erfüllt mit Sinn“.

Von den 170 Gemeindemitgliedern leben nur 100 in Friedrichstadt selbst, vor allem die jüngeren Mitglieder können nur außerhalb ihrer Heimatstadt Arbeit finden. Aber alle sind berechtigt, die Gemeindeleitung zu wählen, berichtet Hellmuth Rabach.

„Die Gemeinde verwaltet sich ja selber, wir haben kein Büro, das ist alles ehrenamtlich Tätigkeit, die Leitung der Gemeinde wird alles zum Nulltarif erbracht. Das einzige, was sich die Gemeinde sich leistet, ist das Gemeinde -Haus, die Kirche und dann einen Küster und einen Pastor, einen teilzeit beschäftigten Pastor“.

Und der Pastor kommt aus Holland angereist: Einmal im Monat, jeweils von Donnerstag bis Montag, steht er für Beratung, Unterricht  und Gespräche zur Verfügung, sonntags leitet er den Gottesdienst.

Glocke, …..

Christen aller Konfessionen sind eingeladen, auch Skeptiker, Suchende, Ungläubige sind ausdrücklich willkommen.

Zu Beginn des Gottesdienstes wird  Pastor Severien Bouwman    vom Kirchenvorstand in die Kirche geleitet und im Mittelgang per Handschlag zur Predigt beauftragt!

Lied, O heiliger Geist…

Auf der leicht erhöhten Kanzel hat der Pastor Platz genommen. Der Gottesdienst ist nüchtern und schlicht, immer wieder gibt es Augenblicke für stille Meditation. Die Gebete des Pastors sind so offen formuliert, dass sich möglichst viele darin wieder finden.

„Lieber Gott, wir kommen zu Dir mit unserem Gebet in der Hoffnung auf  alles, was das Leben sein kann. Was es an Gutem geben kann in aller Entwicklung und Entfaltung, in aller Fähigkeit und innerer Kraft, in der Begegnung mit Menschen,  aber auch in einem fruchtbaren Alleinsein.
Sei bei uns Gott, damit wir deine Menschen sind. Amen“.

Pastor Bouman verwendet auch in seinen Predigten niemals fromme Floskeln und erbauliche Sprüche. Auf die praktische Lebensorientierung kommt es an:

„Wir leben in einer Zeit, wo es viele gibt, die den Geist nicht nötig haben, den Geist Gottes, der uns spüren lässt nach dem Geheimnis des Lebens und nach demjenigen, was uns Menschen wirklich inspiriert. Der Geist Gottes, der sehen lässt, was wirklich notwendig ist im Leben und kritisch macht sowohl über uns selbst und über alles, was in der Welt passiert. Diesen Geist Gottes haben wir immer noch nötig. Amen.

23. Orgel Intermezzo

Die Remonstranten Kirche ist Mitglied im Ökumenischen Weltrat der Kirchen in Genf. Wegen ihrer Offenheit und Toleranz wird sie allerdings oft als „ein seltener Paradiesesvogel“ bezeichnet… Auch ein Pastor kann hier seine Aufgabe viel freier gestalten als in anderen Konfessionen, erklärt Severien Bouwman:

„Das ist wichtigste ist, dass man nicht Inhalte vermittelt, sondern die Möglichkeit bietet, um nachzudenken, selber zu suchen, was wichtig ist im eigenen Leben und im Verhältnis mit anderen Leuten. Wie man eigentlich das eigene Leben macht.
Wenn ich eine Predigt halte, sage ich nicht: Sie müssen so und so glauben. Aber: Sie können so und so glauben. Es gibt keine Wahrheit, die ich schon wusste und dann ausspreche, sondern ich suche die Wahrheit auf einem bestimmten Moment und für bestimmte Leute, versuche beizutragen, wie sie leben können. Die Fragen öffnen Zukunft und Lebensmöglichkeiten“.

Die Gottesdienstteilnehmer kommen zu Kaffee und Tee im Gemeindehaus zusammen. Der Besucher ist etwas überrascht, dass sich diese modernen Christen noch an die klassische Gottesdienstordnung halten und auch die alten Kirchenbänke noch benutzen. Die Gemeindevorsitzende Petra Kühl will diese Bedenken entkräften:

„Für die Gemeinde hat das große Bedeutung, also auch eben dieses Gestühl, dass man beim ersten Lied steht. Und für mich ist kein freier Gottesdienst oder kein Freiheitsgefühl, wenn wir da im Kreis sitzen oder ob ich eben in diesem alten Gestühl sitze. Und es ist im Unterschied zu anderen Kirchen sogar auch wiederum relativ frei wiederum, dass ja bis der Pastor kommt dann auch immer geschnackt wird und gelacht wird und getan. Während das ja in manchen Kirchen anderer Konfession nicht möglich ist. Da ist ja in dem Moment, wo man das Kirchengebäude betritt dann auch Stille, also insofern finde ich nicht, dass der Rahmen so streng ist“.

Für Pastor Bouman ist entscheidend, wie sich der Geist von Offenheit und Toleranz in der Praxis äußert. Und da sind die Remonstranten wegweisend: Sie haben z.B. in Holland schon vor vielen Jahren begonnen, homosexuelle Paare in aller Öffentlichkeit der Gemeinde kirchlich zu segnen:

„Das ist überhaupt kein Problem. Wir machen keinen Unterschied mehr. Schon lange. In Holland habe ich verschiedene Leute gesegnet, Hochzeit gemacht, ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass wir als erste Kirche überhaupt das gemacht haben. Es wurde nicht von allen Kirchen geliebt. Dennoch. Das ist etwas, was voll und ganz und ganz realisiert ist“.

Großzügig sein, ein Grundsatz der remonstrantischen Kirche. Er gilt auch für die Solidarität mit Menschen in Not, berichtet Franz Wauschkuhn:

„Heute war ja die Kollekte für die koptischen Christen in Ägypten, das sind ja Menschen, die heutzutage verfolgt werden. Man hat im Westen immer den Endruck, dass Ägypten ein tolerantes Land ist, in Ägypten ist die Scharia wieder eingeführt worden.  Wir versuchen mit ganzkleinen Mitteln, die wir hier zusammen kriegen, solchen Menschen zu helfen. Wir haben hier auch Kopten, die in unsere Gottesdienste kommen, also ein ganz konkretes Projekt“.

In Friedrichstadt sind heute mehrere Konfessionen vertreten. Die Gemeinde der Wiedertäufer, Mennoniten genannt, sowie Katholiken und Mitglieder der Dänischen Kirche. Am größten ist die Lutherische Gemeinde. Sie hat gute ökumenische Beziehungen auch zu den Remonstranten, selbst wenn es manchmal Probleme gibt, erklärt Pastor Michael Jordan.

„Ich bin 8 Jahre hier, und da gab es durchaus Eintritte bei den Remonstranten, da sage ich, OK,  die Leute bleiben wenigstens in der Kirche, obwohl sie dann die Konfession wechseln. Auf der anderen Seite tut es um jeden, der die evangelische, die lutherische Kirche und unsere Kirche verlässt. Ich sag mal von außen ist es für liberale Geister attraktiv, eine Kirche zu haben, die doch sehr humanistisch und offen orientiert ist, die keine Dogmen kennt. Und da gibt es sicherlich Attraktionen, weshalb man dann hinüber geht.
Allerdings ist die Lutherische Kirche heutzutage auch nicht eine Kirche, die das Dogma voran trägt und du hast es zu glauben, friss oder stirb. Also das ist ja einfach nicht mehr so“.

Lutheraner und Remonstranten treffen sich regelmäßig, z.B. zu Vorträgen und Diskussionen. Eine Gruppe hat sich kürzlich mit Lessings Theaterstück „Nathan der Weise“ befasst und angesichts der  aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen über Toleranz diskutiert. Wenn so viele Fundamentalisten heute die Intoleranz propagieren, wie sollen sich da die Remonstranten verhalten? Anke Richter Teubler:

„Meine Kritik an einem oberflächlichen Toleranzbegriff ist der, dass er völlig a- politisch und letztlich unmenschlich ist. Weil es der Toleranzbegriff ist, der das hohe Ideal der Achtung verrät, verkauft an eine Haltung, die wir alle immer kritisieren in allen Medien, nämlich die des Wegguckens, dann sind wir auch tolerant, nichts zu machen. Und das darf nicht sein. Also da werde ich scharf. Und jede Toleranz hat ihre Grenzen. Auch die aktive Toleranz, die sich wirklich um Verständnis um Auseinandersetzung und Dialog bemüht, auch die kommt irgendwann zwangsläufig an den Punkt: wo sie sagt. Stopp: Weiter mit mir nicht.  Keine Verhandlung mehr möglich, bewege du dich jetzt, auch das gehört zur Toleranz. Also Friede, Freude, Eierkuchen, das ist keine Toleranz, das ist eine ganz bescheuerte Beliebigkeit. Das heißt: Alle Menschen haben das gleiche Recht auf Respekt“.

Glocken, Dom in Utrecht

Die Glocken der mittelalterlichen Domkirche zu Utrecht in Holland, Erinnerungen an eine Zeit, als die Religion noch den Lebensrhythmus der Menschen bestimmte. Hier in Utrecht haben die Remonstranten in einem kleinen Grachtenhaus ihr zentrales Büro untergebracht.
Zur Kirche gehören in etwa 40 Gemeinden 10.000 Mitglieder und assoziierte Freunde. Angesichts einer zunehmenden Vorliebe für traditionelle und auch fundamentalistische Überzeugungen wollen sich die Remonstranten als freie, liberale Geister noch deutlicher behaupten: Sie halten nichts davon, die Kirche zu verklären oder gar mit einem Heiligenschein auszustatten, betont der Generalsekretär der Remonstranten, Pastor Tom Mikkers:

„Das Christentum hat sich die ersten 1500 Jahre in einem Institut, in der Kirche, und gesagt: Gott wohnt in diesem Institut. Dann kam die Reformation und hat gesagt: Er wohnt nicht im Institut Kirche, denn das  gibt zu viel Machtmissrauch, er wohnt jetzt in der in einem Buch, in der Bibel. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Aber man soll das ein bisschen relativieren. Ich glaube, Jesus hat nie ein Buch geschrieben und nie eine Kirche gestiftet. Für mich ist das Zentrum von Glauben: Jesus war eine Gegenbewegung, also er war nicht konformistisch. Diese Gegenbewegung geht nicht über ein Buch, das geht nicht darüber, wer die Institution leiten soll. Und das alles organisiert. Das Institut Kirche ist nicht das Heilige einer Glaubensgemeinschaft“.

Heilig ist hingegen den Remonstranten das Gespräch, der Dialog, die Lernbereitschaft. Darum fördern sie in ihren eigenen Reihen das Interesse an anderen Religionen, erklärt der Remonstrant und Philosoph Wibren van der Burg:

„Wir sind davon bereichert worden, dass wir immer Leute von anderen Religionen innerhalb unserer Kirche haben. Und zum Beispiel gibt es auch Leute, die bei uns interessiert sind am Zenbuddhismus und Islam. Und auch Elemente davon mitnehmen. Zum Beispiel gibt es auch Leute bei uns, die jetzt den Ramadan mitfeiern. Sie lassen sich davon inspirieren, und sagen: Ja, das will ich auch mitmachen“.

Immer mehr Menschen interessieren sich für diese christlichen Freigeister. Viele tausend diskutieren auf der website dieser progressiven Kirche, eine erstaunliche Entwicklung, berichtet Pastor Tom Mikkers:

„Das Internet gibt uns die Möglichkeit, die Leute zu interessieren für die Remonstranten. Im letzten Jahr hat es Leute aus dem Ausland gegeben, die auch die Frage stellen: Können wir Remonstrant werden? Und dann sagen wir immer: Das ist möglich. Wenn Sie noch zehn oder fünf andere finden, dann kann so eine Gruppe beginnen. Und dann werden wir dazu helfen. Wir sagen immer. Paulus hatte ein Boot,  und wir haben das Internet“.

Auch wenn die Remonstranten Kirche nie eine Massenbewegung sein wird: Die Stimme einer freien, demokratischen Kirche ohne Dogmen wird das ökumenische Gespräch weiterhin bereichern …und provozieren.

Kommentar wurde abgehakt.

Die freisinnigen Christen und ihr Initiator: Arminius

Post date: Februar 18, 2010
Arminius: Initiator der Remonstranten

Arminius: Initiator der Remonstranten

Die Remonstranten erinnern an die Aktualität von Arminius

Am 19. Oktober 1609, vor 400 Jahren, starb der Initiator einer wichtigen freisinnigen Kirche, sie heißt Remonstranten bzw. Remonstrantische Bruderschaft. Sein Name: Arminius aus der niederländischen Stadt Leiden, er und seine Freunde legten die “remonstrance”, den Widerspruch, ein, als konservative und vielleicht fundamentalistisch orientierte Christen, Calvinisten, die absolute Vorherbestimmung des Lebens eines jeden Menschen als Lehre Jesu von Nazareth und der Bibel ausgeben wollten. Arminius und seine Gefährten legten allen Nachdruck auf die Freiheit des Menschen. Daraus erwuchs eine freie Glaubensgemeinschaft, die Remonstranten. Zuerst wurden sie in den Niederlanden noch verfolgt. Sie lesen die Bibel selbstverständlich historisch – kritisch, sie deuten auch die Glaubenslehren im historischen Kontext, sie empfehlen ihren Mitgliedern, selbst ein persönliches Glaubensbekenntnis zu schreiben und nicht alte Formeln, oft unverständlich, nachzusprechen. Heute sind die Remonstranten vor allem in Holland und in Friedrichstadt vertreten. Sie haben die niederländische Kultur, geprägt von Toleranz, entscheidend mitgeprägt. Auch der Kultursender VPRO ist von freisinnigem, remonstrantischen Geist geprägt.

Am Freitag 9. Oktober 2009 findet in Leiden eine internationale Historiker Konferenz über Arminius statt, am Samstag 10. Oktober in der Lokhorstkerk, Leiden, eine aktuelle Tagung zu den Remonstranten.  Ameldungen unter www.remonstranten.org.

Arminius verdient mindestens so viel Aufmerksamkeit wie Luther oder Calvin.

Geschichte

Posted in Geschichte
Post date: Februar 15, 2010

..
.
.
.
.
.